lovely diacritic?


Tribute to Mediacorp Channel 8
20 June, 2009, 1:57 am
Filed under: Film, Music, Uncategorized | Tags:

These are my favourite theme songs from channel 8 dramas that were shown over the past 20 years.

guan huai fang shi

zhao an lao shi (Good Morning, Sir) (1989)

dou fu jie (Tofu Street) (1996)

ke jia zhi ge (The Guest People) (1997)

gei lang gei lang (Living in Geylang) (1998)

wei si li (The New Adventures of Wisely) (1998)

bo yin ren (Right Frequency) (1999)

chu lu (Stepping Out) (1999)

fu man ren jian (Wok of Life) (1999)

liu xing hua yuan (Meteor Garden) (2001)

xing meng qing zhen (Fantasy) (2002)

bu fan de ai (By My Side) (2008)

xiao niang re (The Little Nyonya) (2008)

Advertisements